OZE

Agroenergia 2021

Nowoczesne gospodarstwa rolne muszą liczyć się z koniecznością pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także wzrastających jej cen. Nie sposób zrezygnować z mechanizacji i automatyzacji rolnictwa, kiedy współczesny rynek rolniczy wymaga większej efektywności produkcji. Program Agroenergia jest skierowany do rolników indywidualnych oraz przedsiębiorców działających w branży rolniczej. Jego głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które powodują działania z zakresu rolnictwa.

 

Program Agroenergia – dla kogo?

Program Agroenergia przewiduje, że skorzystać z niego może osoba fizyczna z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych.  Jednak potencjalny beneficjent programu nie może nabyć użytków rolnych na chwilę przed złożeniem wniosku. Ustawodawca wymaga by był on w posiadaniu gospodarstwa i prowadził je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. To jednak nie wszystko, ograniczeniom podlega także powierzchnia użytków rolnych, które należą do potencjalnego beneficjenta programu. Gospodarstwo, na którym ma powstać inwestycja, nie może być mniejsze niż 1 i nie większe niż 300 hektarów.

Z programu mogą skorzystać jeszcze wnioskodawcy, posiadający status osoby prawnej, którzy przez co najmniej rok prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych. Wymogi powierzchni gospodarstwa są takie same, jak w przypadku osób fizycznych. Potencjalnymi beneficjentami programu muszą być właściciele lub dzierżawcy tych gruntów rolnych.

Program Agroenergia składa się z dwóch części:

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

 

Agroenergia 2021 – wymogi

Aby zostać zakwalifikowanym do programu, należy spełniać kilka warunków:

  • nie można jednocześnie korzystać z innych dofinansowań – zwłaszcza chodzi o pozyskiwanie dotacji w ramach programu ,,Mój Prąd” czy programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Jednak należy zaznaczyć, że może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, ale odliczanie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.
  • nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu – oznacza to, że zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną, jak i zakup materiałów, muszą odbyć się po zakwalifikowaniu do programu. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji nie mogą być starsze niż 24 miesiące.
  • należy użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia  – za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energooszczędnej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym.

 

Ile można zyskać?

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od mocy instalacji. Program obejmuje dwa rodzaje wsparcia:

  • od 10 do 30 kW beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15000 zł
  • od 30 do 50 kW beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 20000 zł

Termin składania wniosków

Nabory dla Części 1 oraz Części 2 odbędą się oddzielnie:

Nabór dla beneficjentów końcowych w ramach Części 1 programu nastąpi po zawarciu umów udostępnienia środków między NFOŚiGW a poszczególnymi WFOŚiGW.

Termin uruchomienia naboru dla Części 2 programu: 20.07.2021 r.

Program realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *