Prąd

Ceny prądu 2021 – szykują się podwyżki

ceny prądu 2021

Do dziś – 16 listopada 2020 roku – sprzedawcy prądu z urzędu mieli czas na złożenie wniosków o zmianę taryf na następny okres. Złożyły je już PGE Obrót i Enea, a według nieoficjalnych doniesień zrobią to też Tauron i Energa. Prócz wnioskowanych podwyżek  w 2021 roku czeka nas jeszcze nowa opłata mocowa, która także podniesie wysokość rachunków za prąd.

Energa – wnioski o podwyżkę

Urząd Regulacji Energetyki zapewnia, że postępowania taryfowe prowadzone przez prezesa URE mają na celu zapewnienie, że ceny prądu proponowane odbiorcom końcowym będą zasadne w stosunku do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Tymczasem w marcu 2020 r. Energa Obrót złożyła do URE kolejny wniosek o zmianę cen taryfy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Firma wnioskowała o następne podwyżki choć pod koniec 2019 r. prezes URE zatwierdził już zmianę taryfy z podwyżkami. W lipcu 2020 r. prezes URE zdecydował, że nie zatwierdzi obowiązujących do końca 2020 r. zmian taryf spółce Energa Obrót.

Energa poniosła straty po trzech kwartałach 2020r.

Dlaczego w ogóle Energa wnioskowała o podniesienie cen? Złożenie wniosku do URE spowodowane było faktem, że prezes URE zatwierdził wcześniej Enerdze Obrót taryfę G na poziomie niższym od oczekiwanego przez spółkę. W konsekwencji powstała konieczność zawiązania rezerwy rzędu 125 mln zł na kontrakty dotyczące tej taryfy. Spółka informowała, że taryfa zatwierdzona przez URE nie pokrywa w pełni kosztów sprzedawanej energii elektrycznej w ramach taryfy G.

Z podobnych powodów spółka może po raz kolejny wnioskować o podwyżki cen na rok 2021. Ze skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2020 r. wynika, że Energa Obrót wciąż ma słabe wyniki finansowe. Wysokość przychodów spółki w trzecim kwartale wyniosła 3,03 mld zł, a wynik netto 85 mln zł. W ostatecznym rozrachunku po trzech kwartałach 22020 r. spółka uzyskała przychód 9 175 mld zł i 682 mln zł straty netto wobec 355 mln zysku w 2019 r.

Opłata mocowa

Prócz wnioskowanych przez sprzedawców prądu podwyżek, rachunki za prąd w 2021 r. podniesie też opłata mocowa. Wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Co to za opłata? Jest to koszt wynikający z dopłat do źródeł wytwórczych energii, otrzymujących wynagrodzenie w zamian za moc, którą zostawiają do dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, czyli za utrzymywanie rezerwy. Mamy tu do czynienia z przeniesieniem na odbiorcę końcowego ceny wynagrodzenia elektrowni za utrzymywanie wspomnianej rezerwy. Na ten moment nie znamy konkretnej stawki opłaty mocowej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podaje, że średnią dobową stawkę opłaty mocowej za kWh kalkuluje się jako 45 zł MWh. Jednak w zależności od liczby godzin szczytowego zapotrzebowania na moc będzie ona wyższa i może się wahać od 90 do 150 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *