Prąd

Ceny referencyjne prądu z OZE na 2021 rok

List prezydenta Rzeszowa do premiera - ceny prądu

URE zatwierdził podwyżki cen

Enea, PGE Obrót oraz Tauron od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Od nowego roku rachunki energii elektrycznej, o przeciętnym zużyciu, będą wyższe o ok. 3,5 proc., co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. Natomiast w przypadku odbiorców, którzy zużywają znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętnie, wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy. Głównym powodem podwyżek jest nieco wyższy, niż uprzednio założony, poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej.

Aukcje OZE 2021 rok

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która być może zostanie sprzedana poprzez aukcje w 2021 roku.

Resort klimatu zakłada, że aukcje przyczynią się do powstania ok. 2200 MW nowych mocy wytwórczych, a w tym 1700 MW w instalacjach fotowoltaicznych, 300 MW w instalacjach wiatrowych, 100 MW w instalacjach biomasowych, a także 60 MW w instalacjach wodnych i biogazowych. A zatem łączny maksymalna wartość energii, w trakcie aukcji w 2021 r. wyniesie około 19,8 mld zł.

Dotacje OZE – dla kogo?

Osobami, które mogą korzystać z dofinansowania mogą być zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, ale także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Głównym wyznacznikiem przyznania dofinansowania jest odpowiednia argumentacja zasadności przyznania wsparcia. Jednak to nie jedyne kryterium. Istotny jest także status prawny podmiotu, lokalizacja, a także rodzaj wybranego OZE do instalacji. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść do 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Nowa odsłona dofinansowania w 2021 r.

Ireneusz Zyska – rządowy pełnomocnik potwierdził,  że rząd w przyszłym roku zamierza kontynuować program ,,Mój Prąd”. Jego forma będzie najprawdopodobniej zbliżona do tej z poprzedniego roku, to znaczy: całościowa kwota przeznaczona do dofinansowania wynosiła 1 mld zł, beneficjentami mogły być osoby prywatne, instalujące panele fotowoltaiczne na użytek gospodarstwa domowego, a maksymalna kwota, która można było uzyskać, wynosiła 5000 zł. Na chwilę obecną nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na ostateczne informacje od ministerstwa, w sprawie zmian.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *