Dofinansowanie na OZE – 200 mln zł od NFOŚiGW

Ze względu na rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza oraz pogłębiający się kryzys energetyczny, coraz głośniej mówi się o różnych formach promowania instalacji OZE. Pisaliśmy już o programie Energia Plus z budżetem 4 mld zł. Dodatkowo ciepłownictwo powiatowe ma budżet 500 zł na zwalczanie smogu. Teraz na działania związane z produkcją energii cieplnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NOŚiGW) przeznaczył kolejne 200 mln zł. Celem jest dofinansowanie na OZE dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie na OZE dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają czas na składanie wniosków o dofinansowanie na OZE od 30 marca do 28 maja 2019 roku. Konkurs jest elementem unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wspomniane w nim poddziałanie 1.1.1 określono jako Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Jego odbiorcami mają być właśnie przedsiębiorcy – wytwórcy energii z OZE. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec br., natomiast pierwsze umowy zostaną podpisane w 2020 roku.

Maksymalne dofinansowanie w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%. Jeden przedsiębiorca na jeden projekt może otrzymać wsparcie ze środków publicznych o łącznej wartości maksymalnie 15 mln euro.

Dofinansowanie na OZE – na co konkretnie?

Środki z NOŚiGW przeznaczone są na wsparcie budowy nowych lub przebudowy już istniejących jednostek energii cieplnej, które wykorzystują:

  • biomasę (powyżej 5 MWth) lub
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth), lub
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Element projektu może stanowić przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do przedsiębiorcy (wytwórcy energii). Im większy potencjał redukcji emisji CO2 i im korzystniejsza relacja wielkości dofinansowania unijnego do uzyskania 1 MWh energii bądź 1 MW mocy zainstalowanej , tym wyższa ocena projektu i większa szansa na wysokie wsparcie finansowe. Trzeba jednak podkreślić, że środki nie będą przeznaczane na projekty wykorzystujące OZE do wytwarzania energii elektrycznej.

Do tej pory NFOŚiGW przeprowadził cztery nabory dotyczące poddziałania 1.1.1. Rozpatrzył 100 wniosków, które napłynęły, a których kwota dofinansowania sięgnęła 2 396,84 mld zł. Na ten moment rozstrzygnięto trzy konkursy. Zawartych zostało 14 umów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 157,88 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 407 mln zł. Realizacja projektów pomoże zredukować CO2 na poziomie 199 tys. Mg/rok. W tej chwili trwa ocena wniosków, które zostały złożone w ramach czwartego konkursu. Jest on dedykowany inwestycjom z zakresu produkcji energii elektrycznej z OZE. Do NFOŚiGW wpłynęło 48 wniosków o pomoc zwrotną na łączną kwotę ponad 1 733 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *