OZE

Energia wodna – Odnawialne Źródła Energii

energia wodna

Pośród Odnawialnych Źródeł Energii jednym z ciekawszych jest energia wodna. W tym artykule opiszemy dokładniej sposób wykorzystania tego OZE zarówno w większej, jak i mniejszej skali.

Energia wodna – co to jest?

Energia wodna to  w zasadzie energia mechaniczna, którą przetwarza się na elektryczną przy użyciu silników wodnych (turbiny wodne) i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych (m.in. młyny), a także w elektrowniach wodnych i różnych innych urządzeniach. Energię wodną zalicza się do OZE ponieważ, korzystanie z niej nie prowadzi do długotrwałych deficytów surowca. Dziedzina, zajmująca się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem, czyli energetyka wodna nazywana jest też hydroenergetyką. Opiera się ona przede wszystkim na wykorzystywaniu wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i spadzie. Mierzy się je różnicą poziomów wody górnej i dolnej, uwzględniając straty. Rzadziej korzysta się z energii wodnej mórz w elektrowniach pływowych.

Energia wodna w Polsce

Energia wodna obejmuje energię pływów i prądów morskich, energię fal oraz energię spadku wód. W Polsce wykorzystuje się przede wszystkim energię spadku wód rzecznych, a strategiczne znaczenie maja zwłaszcza dolna Wisła i Dunajec. Duże elektrownie wodne znajdują się też na dorzeczach Odry, a także rzek przymorza. Szacunkowo zasoby hydroenergetyczne Polski wynoszą 13,7 TWh rocznie. Aż 45% tej wartości przypada na Wisłę, 43% na dorzecza Odry i Wisły, a 10% (w przybliżeniu) na Odrę. Reszta przypada na rzeki Przymorza.

Ze względu na najdłuższe tradycje wykorzystywania wody do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, szacuje się, że łączna moc dużych elektrowni wynosi u nas 630 MW. Moc małych elektrowni to około 160 MW. Niestety mimo to, wykorzystywane jest zaledwie 11% potencjału grawitacyjnego wody (co stanowi jedynie 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym), przez co na tle Europy wypadamy najsłabiej. znajdujemy się na ostatnim miejscu w tej kategorii. Pierwsze miejsce przypada niedoścignionej Norwegii, w której aż 95% energii pochodzi właśnie z elektrowni wodnych.

Energia wodna – wykorzystanie

Energia wodna obejmuje energię wodną z wód śródlądowych magazynowaną w zbiornikach wodnych i ciekach płynących, a także energię mórz i oceanów. Elektrownie, korzystające z energii wód śródlądowych dzieli się na kilka typów w zależności od sposobu odprowadzania wody do turbiny. Wyróżnia się:

  • Elektrownie regulacyjne (zbiornikowe) – działające w oparciu o wyrównanie różnic sezonowych w ilości wód płynących przy wykorzystaniu zbiornika wodnego, umiejscowionego przed elektrownią. Elektrownie regulacyjne mogą mieć charakter retencyjny.
  • Elektrownie przepływowe – działające na zasadzie wykorzystywania energii przepływu wód. Nie instaluje się w nich zbiornika gromadzącego wodę. Najwydajniej pracują, kiedy usytuuje się je na rwących i naturalnie spiętrzonych rzekach.
  • Elektrownie szczytowo – pompowe – umiejscawiane są między dwoma zbiornikami wodnymi. Służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wytworzonej w inny sposób. Energia pozyskiwana z tych elektrowni nie jest zaliczana do OZE

elektrownia wodna

Małe elektrownie wodne

Spośród odnawialnych źródeł energii, energia wodna jest najsilniej wykorzystywana. Oprócz dużych elektrowni wodnych sporą popularnością cieszą się także małe, przydomowe elektrownie wykorzystujące energię wodną. Takie małe elektrownie, to elektrownie o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW. Takie kryterium klasyfikacji obejmuje poza Polską jeszcze kilka krajów Europy Zachodniej, jednak w większości Państw UE do małych elektrowni zalicza się te, o mocy do 10 MW. Natomiast w krajach skandynawskich, Szwajcarii i we Włoszech małymi nazywa się już elektrownie do 2 MW. Właściciele takich małych elektrowni uzyskują certyfikat zielonej energii.

Małe elektrownie składają się takich elementów, jak:

  • Próg piętrzący rzekę: stały lub ruchomy,
  • Budynek elektrowni z siłownią,
  • Kanał odprowadzający i doprowadzający wodę z turbin,
  • Opcjonalnie przepławka.

Posiadanie takiej elektrowni ma liczne zalety. Po pierwsze jest niemalże bezobsługowa, można nią sterować zdalnie, a ze względu na prostotę konstrukcji praktycznie się nie psuje. Może być zaprojektowana i wybudowana w ciągu zaledwie 2 lat, jej wyposażenie jest powszechnie dostępne, a technologia dobrze opanowana. Kolejna zaleta to brak zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Małe elektrownie wodne zwiększają małą retencję wodną, zmniejszają erozję denną i można je instalować w różnych miejscach, np. na małych ciekach. Kolejna zaleta wynika z tego, że na budowę takiej elektrowni można uzyskać wysokie dofinansowania. Wszystko to sprawia, że w Polsce powstaje ich coraz więcej. W chwili obecnej jest ich już ponad 400, a ich właścicielami są głównie osoby prywatne.

Zobacz też: OZE – co to? Czyli wszystko o odnawialnych źródłach energii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *