Fotowoltaika

Fotowoltaika cena z dofinansowaniem z Mój Prąd

fotowoltaika cena

Ile kosztuje fotowoltaika z dofinansowaniem z programu Mój Prąd? Jak prezentują się średnie koszty ponoszone przez osoby prywatne na zakup instalacji fotowoltaicznej po odliczeniu dotacji? Odpowiemy na to pytanie korzystając z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fotowoltaika cena z dofinansowaniem z Mój Prąd.

Fotowoltaika cena z dofinansowaniem z Mój Prąd

Do 6 grudnia 2019 roku NFOŚiGW zatwierdził prawie 13 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Suma tych dotacji wyniesie 64 mln zł, tymczasem łączna wartość dofinansowanych inwestycji wynosi blisko 333 mln zł. Ta kwota została wykorzystana na postawienie instalacji PV o łącznej mocy przeszło 72 MW. Stąd łatwo wyliczyć, że średnia montowana fotowoltaika miała moc 5,6 kW i kosztowała 25,6 tys. zł. Średni koszt instalacji w przeliczeniu na moc wyniósł więc ok. 4600 zł/kW.

Zdecydowana większość beneficjentów z korzystała z maksymalnego poziomu dofinansowania, wynoszącego 5 tys. zł, ponieważ średnia wartość wypłacanych dotacji wynosiła ponad 4,9 tys. zł na rodzinę. Oznacza to, że średnia cena fotowoltaiki z dofinansowaniem wyniosła 20,7 tys. zł.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku

Kwota ta zostanie jeszcze pomniejszona dzięki możliwości odpisania fotowoltaiki od podatku dochodowego. Będzie to oznaczało zwrot ok. 3,7 tys. zł. Po odjęciu tej kwoty średnia cena fotowoltaiki z dofinansowaniem z Mój Prąd wynosi 17 tys. zł, a więc już 3000 zł/kW. Właśnie tyle uśredniając, wykłada jedna rodzina na inwestycję w fotowoltaikę dla domu. Taka inwestycja jest w stanie w pełni pokryć nawet ponad przeciętne zapotrzebowanie na prąd w domu jednorodzinnym. Według danych GUS średnia dla gospodarstw domowych na wsi wynosi 2,5 MWh/rok, a w mieście o kilkanaście procent mniej.

Jak szybko zwróci się fotowoltaika? W ciągu 7 lat. Kolejnych 20 będzie źródłem ogromnej oszczędności.

Fotowoltaika z dofinansowaniem z Mój Prąd w liczbach:
  • Średnia moc instalacji: 5,6 kW
  • Średnia cena instalacji bez dotacji: 25,6 tys. zł
  • Produkcja energii: ponad 5 MWh/rok
  • Wysokość dotacji: 5 tys. zł
  • Zwrot podatku średnio: 3700 zł
  • Ostateczna cena fotowoltaiki: 16,9 tys. zł.

(Dane z grudnia 2019)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *