Fotowoltaika

Fotowoltaika w Polsce 2020 wg raportu IEO

fotowoltaika w Polsce

Niedawno Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przedstawił raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Z dokumentu tego wynika, że fotowoltaika w Polsce ma się bardzo dobrze. Mamy duży przyrost ilości mikroinstalacji. Na ten moment aż 70% zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych w kraju stanowią właśnie one. Do takiego rozwoju z pewnością wydatnie przyczynia się ogólnopolski program Mój Prąd. Więcej o fotowoltaika dofinansowanie 2020 pisaliśmy już wcześniej.

Fotowoltaika w Polsce – MOC

Jak wynika z raportu IEO w maju 2020 roku moc zainstalowana instalacji PV przekroczyła 1950 MW. Autorzy raportu prognozują, że do końca bieżącego roku Polska osiągnie moc 2,5 GW. Jak już wspomnieliśmy, najwięcej mamy mikroinstalacji (do 50 kW)  – 1294 MW (71%). Ich łączna moc wynosi 50 MW. W przypadku dużych instalacji jest to 75 MW, powstałe dzięki dawnemu systemowi pochodzenia i około 400 MW dzięki systemowi aukcyjnemu.

IEO-moc-zainstalowana

 

Na  ten moment fotowoltaika w Polsce ex aequo  z biomasą znajdują się na drugim miejscu jeśli chodzi o największe technologie odnawialne w Polsce. Wyprzedza je tylko energetyka wiatrowa.

IEO - udział różnych oze w 2019

Przyrost mocy

W ciągu 2019 roku zainstalowano 640 MW nowych mocy, czyli aż 3 razy więcej niż w 2018 roku. A jak wyglądają wyniki z 2020 roku? Już w pierwszym kwartale przybyło 300 MW i to pomimo pandemii oraz zamrożenia gospodarki. Fotowoltaika w Polsce rozwija się na tyle szybko, że wyróżniamy się na tle UE. Ten trend wspierają ulgi podatkowe i wspomniany już program Mój Prąd.

Nowe moce przyłączone w 2019 roku w całej Europie wyniosły 0,9 GW – 5,5% ogółem. Większy przyrosty widać było w Hiszpanii, Niemczech, Holandii i Francji.

IEO prognozuje, że w ciągu najbliższych 2 lat oddanych zostanie 2,8 GW farm fotowoltaicznych. Ostatecznie ich udział ma się w 2022 i 2023 roku zrównać z udziałem mikroinstalacji. Dzięki temu cały rynek fotowoltaiki będzie bardziej zrównoważony. Sama moc fotowoltaiki w 2023 roku może sięgnąć poziomu nawet 6,6 GW, a w 2025 roku – 7,8 GW. Właśnie tyle zaplanowano osiągnąć  w 2030 roku zgodnie z Krajowym Planem na rzecz energii i klimatu.

Fotowoltaika w Polsce – ceny

Z obliczeń IEO wynika, że średnia cena mikroinstalacji o mocy mniej więcej 3 kW to około 15,5 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że na rynku mamy bardzo szeroki zakres cen. Wynika on z różnorodności ofert i szerokich możliwości doboru komponentów. I tak cena instalacji o mocy 10 kW może wynieść już 42 tys. zł, a instalacja o mocy 100 kW może kosztować już 350 tys. zł. Farma 1 MW w systemie aukcyjnym to koszt około 2,8 mln zł.

Indeks giełdowy – spółki notowane na GPW

Raport IEO zawiera też indeks giełdowy IEO_PV, na który składają się polskie spółki notowane na GPW. Spora część z nich działa na rynku NewConnect. Indeks obejmuje następujące firmy:

  • Columbus Energy – udział 48%
  • Novavis – udział 25%
  • ML System – udział 11%
  • Photon Energy – udział 6%
  • 01Cyberaton – udział 5%
  • Grodno – udział 3%
  • SunEx – udział 2%

Rekordowy wynik osiągnęła firma Columbus Energy, której wartość giełdowa w czerwcu 2020 roku sięgnęła 1,5 mld zł.

Raport pokazuje też jak w porównaniu do fotowoltaiki wiedzie się polskim koncernom energetycznym. Pokazuje to indeks WIG_Energia. Na przedstawionym poniżej wykresie wyraźnie widać, że energetyka konwencjonalna odnotowuje spadki wartości, a fotowoltaika w Polsce rozwija się wykładniczo i to pomimo wahań związanych z wybuchem pandemii.

fotowoltaika a energetyka konwencjonalna

Przewidywania i efekt koronawirusa

Oprócz bardzo pozytywnych prognoz na najbliższy rozwój fotowoltaiki w Polsce, autorzy raportu przewidują też trudniejsze okresy. Według nich pierwszym okresem próby mogą stać się lata 2023-2024, kiedy to obecne systemy wsparcia przestaną już działać. Wtedy niezbędne okażą się dodatkowe działania ze strony rządu – „poza pakietami ożywienia gospodarczego z których fotowoltaika nie korzystała, w tym  przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE”.

Koronawirus spowodował spadek udziału rynku unijnego w światowej produkcji modułów PV do 5-6%. W samej Polsce moce wytwórcze paneli i komponentów wynoszą w przybliżeniu 0, GW/rok, co stanowi 10% całkowitych zdolności europejskich. Zmiany wywołane pandemią mogą doprowadzić do utworzenia bliższych i trwalszych łańcuchów dostaw. Wyzwaniem stanie się więc wykreowanie polityki przemysłowej – w Polsce i całej Unii – nastawionej na eksport i optymalne kształtowanie wewnętrznego rynku.

Autorzy raportu podsumowują raport następującym stwierdzeniem: „Fotowoltaika walnie przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce. Jako jedyna branża OZE była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna„.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *