Fotowoltaika

Mój prąd 2021 – zmiany, zasady, kwota dofinansowania

Program Mój Prąd cieszył się ogromnym zainteresowaniem w 2020 r. Budżet przeznaczony na dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu wynosił początkowo 1 mld zł, ale ostatecznie został podniesiony do 1,1 mld. W tym roku pula środków przeznaczona na Mój Prąd 2021 jest sporo niższa, wyniesie nie więcej niż 534 mln złotych. Jakie zmiany wprowadzono? Jaka jest nowa kwota dofinansowania i w jaki sposób można się o nią ubiegać?

Zasady programu Mój Prąd 2021

Mój Prąd 2021 skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i mają podpisaną kompleksową umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – zakładem energetycznym.

O dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu mogą ubiegać się osoby, które:

 • mają instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW, przeznaczoną na cele mieszkaniowe;
 • wydatki na instalację poniosły do 1 lutego 2020 r.;
 • nie ukończyły instalacji przed 1 lutego 2020 r.;
 • zakładają nową instalację, a nie rozbudowują już istniejącą;
 • zakupiły urządzenia nowe, niewyprodukowane dłużej niż 24 miesiące przed montażem instalacji.

Okres kwalifikowalności kosztów: 1 lutego 2020 r. – 31 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby, które chcą założyć instalację na budynku mieszkalnym pokrytym azbestem.

Ilość energii wyprodukowanej i oddanej do sieci nie może przekroczyć 120% energii pobranej w danym roku rozliczeniowym. Oznacza instalacja nie może być nadmiernie przewymiarowana.

Dotację z programu Mój Prąd 2021 można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, jednak kwotę odliczaną od podatku należy pomniejszyć o wysokość uzyskanej dotacji.

Zmiany w programie i nowa kwota dotacji

Najważniejszą zmianą w programie Mój Prąd 2021 jest obniżenie kwoty dofinansowanie. W ubiegłym roku wynosiła ona do połowy kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł. Obecnie ma to być nie więcej niż 3 000 zł, czyli o 40% mniej.

Kolejna zmiana dotyczy nowego obowiązku nałożonego na beneficjentów programu. Są oni zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o treści: „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”. Ma się ona znaleźć wraz z logotypami na tablicy o wymiarach minimum 297 mm x 210 mm. Tablica musi być wykonana z trwałego materiału, a druk ma być kolorowy. Beneficjent musi umiejscowić informację w widocznym punkcie na okres 5 lat i ma to zrobić natychmiast po otrzymaniu dofinansowania.

Nabór – terminy

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd 2021” ruszył 1 lipca 2021 r. i potrwa do 22 grudnia 2021 r. albo do wyczerpania puli środków.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Mój Prąd 2021?

Aby uzyskać dofinansowanie Mój Prąd 2021, należy wykonać następujące kroki:

 1. ZAKUP instalacji. Pamiętaj, że montowane urządzenia nie mogą być starsze niż 2 lata.
 2. MONTAŻ – musi być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 3. UMOWA z zakładem energetycznym i przyłączenie do sieci.
 4. ZŁOŻENIE wniosku do programu Mój Prąd 2021.

Jak złożyć wniosek?

Od 31 marca 2020 r. osoby fizyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd jedynie w wersji elektronicznej – online. Aby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany albo e-dowód.

Jak złożyć wniosek online? Należy wykonać następujące kroki:

 • Wejdź na portal mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) lub stronę https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad (opcja „Złóż wniosek o dofinansowanie”).
 • Uzupełnij wniosek
 • Dodaj wymagane załączniki:
  • faktury za montaż i dostawę instalacji,
  • dowód zapłaty faktury albo oświadczenie  o dokonaniu zapłaty,
  • zaświadczenie OSD potwierdzające montaż licznika, wraz z numerem Punktu Poboru Mocy.
 • Uzupełnij zgody na przetwarzanie danych
 • Podpisz wniosek elektronicznie (przez profil zaufany lub e-dowód)
 • Wyślij wniosek

Jeśli każdy z kroków zostanie wykonany poprawnie, na wskazany we wniosku adres e-mail przyjdzie potwierdzenie złożenia wniosku z informacją o jego numerze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *