Mój prąd – dotacje zwolnione z podatku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dotacje przyznawane w ramach programu Mój prąd będą zwolnione od podatku na tej samej zasadzie, co dotacje z programu Czyste powietrze. Innych informacji udziela w tej sprawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To właśnie on jest odpowiedzialny za wypłacanie dotacji w wysokości do 5 tys. zł osobom, które chcą założyć instalację fotowoltaiczną.

Informacje z NFOŚiGW

Na stronie funduszu znalazła się informacja „na dzień dzisiejszy dotacja z programu Mój Prąd jest opodatkowana podatkiem dochodowym”. Urzędnicy funduszu obawiali się, że będzie konieczność wysyłania PIT-ów z rozliczeniem dotacji z programu Mój prąd. Już parę lat temu osoby, które zakupiły instalację fotowoltaiczną zmuszone były płacić od niej podatek. Dopiero w zeszłym roku wprowadzono zwolnienia podatkowe dla beneficjentów programu Czyste powietrze.

Opinia Ministerstwa Finansów

Według Ustawy PIT (art. 21 ust. 1 pkt 129) świadczenia dotyczące przedsięwzięć w ramach programów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów, i innych zanieczyszczeń do atmosfery są zwolnione od podatku dochodowego.

Według Ministerstwa Finansów program Mój prąd zalicza się do wspomnianych w ustawie programów i w związku z tym, także podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

Od 30 sierpnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mój prąd. Zakończy się on 20 grudnia bieżącego roku. Kolejny nabór planowany jest na początek 2020 roku.

Kto może skorzystać z programu Mój prąd?

Program Mój prąd skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i rozpoczęły inwestycję po 23 lipca 2019 r. Warunkiem jest posiadanie zakończonej instalacji i zawarcie kompleksowej umowy na wprowadzenie energii z instalacji do sieci.

Jakie instalacje mogą być dofinansowane?

O dofinansowanie można się ubiegać posiadając całkowicie nową mikroinstalację o mocy od 2 do 10 kW. Urządzenia mają być wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjenci są zobowiązani eksploatować dofinansowywaną instalację przynajmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Program nie obejmuje instalacji fotowoltaicznych, których moc zwiększono.

Wniosek i umowa

Wniosek o dofinansowanie jest traktowany jednocześnie jako oświadczenie woli o zawarcie umowy. Dzięki temu wypłaty będą wpływały szybciej. Ważne jest by razem z wnioskiem złożyć wszystkie wymagane załączniki.

Wymaga się by wszystkie wnioski były składane do NFOŚiGW wyłącznie w formie papierowej na formularzu. Muszą też zostać wypełnione długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim i wysłane w kopercie z dopiskiem „Program priorytetowy Mój prąd”. Również kopię faktury za dostawę i montaż instalacji należy opatrzyć adnotacją „Zgłoszono do programu Mój prąd”. Należy też złożyć dowód zapłaty/ oświadczenie o dokonaniu płatności. Odpowiedni formularz zaświadczenia, gdzie Operator Sieci Dystrybucyjnej potwierdza, że zamontował licznik wraz z numerem Punktu Poboru Energii  został udostępniony przez NFOŚiGW. Musi się na nim znaleźć pieczęć firmowa i czytelny podpis. Wymagany jest jeszcze formularz RODO.

Korzystając z dofinansowania w ramach programu Mój prąd nie można starać się o dofinansowanie z innych środków publicznych. Wykluczone jest więc równoczesne skorzystanie z programu Czyste powietrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *