Prąd

Nadpłata za prąd – jak uzyskać zwrot?

nadpłata za prąd

Skąd się bierze nadpłata za prąd? Czy możemy jakoś uzyskać zwrot za taką nadpłatę? Jeśli tak, to w jaki sposób i czy każdy może to zrobić? Odpowiedzią na te pytania zajmiemy się w niniejszym artykule. Sprawa jest o tyle istotna, że dotyczy ważnego tematu, o którym, na naszą niekorzyść, niewiele się mówi.

Skąd się bierze nadpłata za prąd?

Na to pytanie zapewne większość z nas jest w stanie odpowiedzieć sama. Nadpłata za prąd jest po prostu wynikiem zużycia mniejszej ilości prądu niż prognozowana. Prognozy tworzone są przez sprzedawców energii elektrycznej na podstawie długoterminowych analiz zużycia prądu. Kiedy płacimy rachunki, płacimy właśnie za prognozowane zużycie prądu, a nie rzeczywiste. Jeśli więc od fatycznego zużycia odejmiemy prognozowane, okaże się, czy mamy nadpłatę, niedopłatę, czy może idealnie zmieściliśmy się w założeniach.

Nadpłata może się też pojawić gdy ktoś prognozy opłaci z góry. Wówczas co prawda nie martwi się terminami płatności, ale naraża się na pewne niebezpieczeństwo. Otóż może się zdarzyć, że jego sprzedawca prądu po prostu zakończy działalność (np. ostatnio Energetyczne Centrum i Energia dla Firm). Tymczasem na koncie rozliczeniowym może być całkiem spora kwota. W takiej sytuacji rzecz jasna, dobrze by było odzyskać swoje środki. Niestety firmy nie zawsze informują klientów jak mogą to zrobić. Czy w takim razie w ogóle możemy uzyskać zwrot? Tak! A w jaki sposób?

Zobacz też: Rezerwowy sprzedawca prądu – co powinniśmy o nim wiedzieć?

Ceny prądu w 2019 roku – będzie gorzej?

Nadpłata za prąd – jak ją odzyskać?

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) znajduje się znajduje się zbiór praw konsumenta, a w nim zapis:

W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile konsument nie zażąda jej zwrotu. Zwrot nadpłaty nastąpi na pisemny wniosek konsumenta. W sytuacji niedopłaty – różnicę tę dolicza się do pierwszej faktury wystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy.”

Oprócz powyższej informacji, ze zbioru praw konsumenta wynika, że można uzyskać zwrot nadpłaty w postaci:

  • zwrotu środków na konto bankowe,
  • zwrotu gotówki na wskazany adres,
  • pomniejszenie następnej faktury o wysokość nadpłaty.

Co więcej prawo stanowi, że Sprzedawca Prądu ma 14 dni na zwrócenie pieniędzy. Jeśli nie zmieści się w tym terminie, „odbiorcy należy się bonifikata za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów obsługi odbiorców”. Za każdy dzień opóźnienie firma powinna zapłacić klientowi 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni (w 2017 roku było to 4271,51 zł), a więc około 17 zł. By uzyskać taką bonifikatę należy złożyć wniosek, który sprzedawca musi rozpatrzyć w ciągu 30 dni.

Niestety bywa, że mimo zapisów prawnych i postępowania zgodnie z nimi, sprzedawca stawia opór i nie chce zwrócić należnych środków. Co wtedy?

Kiedy sprzedawca nie reaguje…

Jeśli zrobiliśmy wszystko, co należało by otrzymać zwrot nadpłaconych pieniędzy, a sprzedawca prądu uchyla się od ich wypłacenia, pozostaje zwrócić się o poradę prawną. Może się nawet okazać, że konieczne będzie wejście na drogę sądową.

UWAGA! Bezpłatną poradę prawną można uzyskać od:

  • Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów,
  • organizacji konsumenckich.

Nadpłata za prąd – jak złożyć wniosek o zwrot?

Pierwszym krokiem do uzyskania zwrotu nadpłaty jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można go znaleźć na stronie sprzedawcy prądu lub napisać samodzielnie. We wniosku trzeba zawrzeć poniższe dane:

  • imię, nazwisko, nazwa firmy, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP
  • pełny adres,
  • okres rozliczeniowy.

Wniosek powinien też zawierać informacje o wysokości nadpłaty i formie w jakiej chce się ją odzyskać (przelew bankowy lub przekaz pocztowy). Jeśli wybierze się zwrot w postaci przelewu na konto, trzeba też podać swoje dane do przelewu (nazwa banku, numer konta).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *