Nowelizacja ustawy o obniżce cen prądu 2019

W czwartek 21 lutego Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej obniżenia cen prądu. Choć zdania posłów były podzielone – 245 posłów było za, 20 przeciw, a 166 wstrzymało się od głosu – zmiany większością głosów zostały przyjęte. Co owa nowelizacja ustawy o obniżce cen prądu 2019 przyniesie? Czego dotyczy?

Przeczytaj też: Program Energia Plus – założenia i cele

Nowelizacja ustawy – powody

Przyjęta pod koniec grudnia 2018 roku ustawa stanowiła o:

  • obniżeniu akcyzy za prąd z 20 zł na 5 zł za MWh,
  • obniżeniu opłaty przejściowej o 95%,
  • ustaleniu wysokości stawek za energię elektryczną na poziomie z 30 czerwca 2018 roku,
  • pokrywaniu różnicy między rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (w 80 proc. zasilony pieniędzmi ze sprzedaży przez rząd w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2).

Ustawa mocno ograniczała rolę i uprawnienia Prezesa URE. To on powinien regulować wysokość stawek za prąd, a nie ustawa. Wzbudziło to zaniepokojenie KE, co było jedną z przyczyn wprowadzenia nowelizacji. Kolejnym powodem była konieczność doprecyzowania, kogo ustawa obowiązuje. I właśnie tych kwestii dotyczy nowelizacja ustawy.

Nowelizacja ustawy – co się zmieniło?

Zgodnie z nowelizacją ceny prądu stosowane przez sprzedawców energii dla odbiorców końcowych mają w 2019 roku odpowiadać taryfie z 31 grudnia 2018 r., zatwierdzonej przez Prezesa URE. Natomiast w sytuacjach, kiedy cena ustalana jest inaczej niż przez taryfę, jej wysokość ma odpowiadać tej, jaka obowiązywała odbiorców końcowych w dniu 30 czerwca 2018r.

Zmiana pozwoliła na doprecyzowanie, że wszystkie rodzaje umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu, a odbiorcą końcowym (np. przetargi), są objęte ustawą.

Nowelizacja ustawy sprawiła też, że z jej treści usunięto zapisy, według których dystrybutorzy i operator przesyłowy mają stosować w 2019 roku stawki opłat na poziomie obowiązujących 31 grudnia 2018 r. Będą one ustalane przez regulatora – Prezesa URE.

Nowelizacja ustawy daje też możliwość ubiegania się o wypłatę różnicy cen prądu odbiorcom końcowym, którzy nie korzystają ze spółek obrotu, ale kupuje energię samodzielnie na giełdzie albo przez towarowy dom maklerski. Co za tym idzie, zwrot różnicy w cenie nie będzie udzielany selektywnie, ale dostaną go wszyscy odbiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *