Gaz

Podwyżki cen gazu

W życie weszła nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która ma zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Na jej podstawie sprzedawcy gazu mogą składać wnioski taryfowe rozkładające podwyżki na kolejne trzy lata. 

Podwyżki rozłożone na raty

Zmiany związane z nowelizacją mają zapobiec ryzyku jednej, skumulowanej podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych w 2022 r. i jednocześnie zapewnić sprzedawcom możliwość odzyskania kosztów poniesionych w związku z zakupem gazu.

W konsekwencji wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych może być jednorazowo niższy, ale odzyskanie przychodów będzie następowało w kolejnych latach poprzez stosowanie cen uwzględniających odroczone w ten sposób koszty. Oznacza to, że w tych latach ceny gazu będą wyższe od wnikających z bieżących kosztów zakupu tego paliwa, także gdy ceny hurtowe gazu wrócą do niższych poziomów.

Próg dla podwyżek cen gazu w gospodarstwach domowych

Nowelizacja ogranicza wysokość podwyżki w kolejnej taryfie, która mogłaby wynikać z przerzucenia do niej dodatkowych kosztów. Podwyżka ta w okresie kolejnych 12 miesięcy nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

źródło: URE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *