Fotowoltaika

Program Czyste Powietrze 2020 – zmiany

czyste powietrze 2020

Program Czyste Powietrze powstał w celu pomocy w dokonywaniu termomodernizacji osobom o różnym stopniu zamożności. Oferuje dofinansowanie na wymianę pieców i działania termomodernizacyjne w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ostatecznym rezultatem ma być obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych. 15 maja 2020 roku w programie wprowadzono sporo zmian, dzięki którym Czyste Powietrze 2020 ma być prostsze i zapewniać szybsze wsparcie.

Czyste Powietrze 2020 – jakie zmiany?

Program Czyste Powietrze będzie trwał do 2029 roku, przeznaczono na niego 103 mld zł. Ze środków tych będzie mogło w tym czasie skorzystać około 3 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z nowymi warunkami, ubieganie się o dofinansowanie ma być teraz łatwiejsze niż dotychczas. Odświeżona wersja programu obejmuje następujące zmiany:

Uproszczenie wniosku o dotację – WFOŚiGW już nie będzie musiało liczyć dochodów wnioskodawcy, na podstawie których wyliczano wysokość dotacji. Zaświadczenia, dane techniczne i dokumentacja wysokości dochodu można podawać w formie oświadczeń. Co więcej, poniesione koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, ale też rachunkami imiennymi.

Krótszy czas rozpatrywania wniosków – Czyste Powietrze 2020 to także zmiana w kresie oczekiwania na realizację wniosku. Okres ten został skrócony z 90 do 30 dni.

Od 10 czerwca pojawiła się możliwość składania wniosków online za pośrednictwem strony gov.pl Ścieżka dostępu do wniosków wygląda następująco: Zakładka

Dotacją obejmie tylko już istniejące budynki, czyli te oddane do użytku.

Wprowadzona zostaje też możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych przed złożeniem wniosku. Do kosztów kwalifikowanych zaliczone będą wydatki poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Projekt należy ukończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła. Osoby, które wymieniły już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą otrzymać dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.

Okres trwałości inwestycji będzie trwał już nie 3, a 5 lat od daty jej zakończenia. Jest to czas, w którym  NFOŚiGW lub jego oddział wojewódzki może dokonać kontroli przedsięwzięcia i sprawdzić czy budynek jest prawidłowo eksploatowany.

Inna forma pomocy finansowej w programie

W programie Czyste Powietrze 2020 zrezygnowano ze skomplikowanego podziału pomocy finansowej na dotacje i pożyczki, których wysokość była uzależniona od poziomu dochodów. Obecnie program pomocy będzie miał formę dotacji albo dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Włączono więc do programu sektor bankowy. W jego placówkach będzie możliwa dystrybucja dotacji.

Minimalna kwota dotacji wynosi 3000 zł. Nie wypłaca się dotacji mniejszej od tej kwoty, chyba że dotyczy ona źródła ciepła.

Zasady finansowania w programie Czyste Powietrze 2020

Zgodnie z nowymi postanowieniami:

 • beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą otrzymać wsparcie do kwoty 20 tys. .
 • Jeśli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – można dostać do 25 tys. .
 • Jeśli do tego instaluje się panele fotowoltaiczne, łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2020 na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja 2020 roku.

Kto może skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze 2020 wciąż dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach programu mogą ubiegać się o dotację na wymianę starego i nieefektywnego źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Dofinansowuje się też przeprowadzanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dofinansowanie przyznaje się na:

 • Demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż gruntowej pompy ciepła albo pompy ciepła typu powietrze-woda do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 • Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła innego niż wymienione w opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej.
  • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
 • Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, za to obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), okien
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
  • Maksymalna wysokość dotacji: 10 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *