Program Energia Plus – założenia i cele

Program Energia Plus ma zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Jak zapowiedziała jego autorka, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz: „Program Energia Plus będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy. To jest program dla nas wszystkich, ale to jest też program dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń.” Dlatego przyjrzymy się dziś bliżej celom i założeniom tego przedsięwzięcia.

Zobacz też: OZE – co to? Czyli wszystko o odnawialnych źródłach energii

Program Energia Plus – co to takiego?

Autorem programu jest minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dlaczego akurat ona zajmuje się programem związanym z energetyka? Uzasadniła to podkreślając, że podwyżki cen energii odczuwają najpierw przedsiębiorcy, a to o ich interesy ma obowiązek dbać, tworząc dogodne warunki do rozwoju. Dodała też, że program wiąże się z inwestowaniem w nowe technologie, co jest niezbędne do utrzymania tempa wzrostu gospodarczego.

Na czym polega Program Energia Plus? Kierowany jest do trzech grup: rodziny, przedsiębiorcy i samorządy. Jego celem jest obniżenie cen energii poprzez umożliwienie wytwarzania jej w zasadzie każdemu. Chodzi o upowszechnienie modelu prosumenckiego. W jaki sposób? Dzięki kilku różnym czynnikom.

Program Energia Plus – uproszczenie przepisów

Pierwsza ważna kwestia to przepisy. Minister Emilewicz podkreśliła, że Program usunie prawne przeszkody, które utrudniały bądź nawet uniemożliwiały niektórym instalowanie OZE. Jednoznaczne określenia i uproszczenie przepisów ma też wykluczyć interpretowanie ich na niekorzyść prosumentów.

Program Energia Plus – VAT 8 %

Kolejny krok do osiągnięcia celu to dla wszystkich inwestycji związanych z instalacją fotowoltaiki VAT ma zostać ustalony na poziomie 8%. Do tej pory taki VAT obejmował tylko montaż fotowoltaiki na dachu domu. Jeśli natomiast ktoś chciał zainstalować ją na dachu budynku gospodarczego albo na gruncie, musiał zapłacić podatek wysokości 23%. Program Energia Plus zapewni jednakowy VAT dla każdej mikroinstalacji.

Program Energia Plus – 30 dni na podłączenie

Następnym posunięciem będzie zawarcie w przepisach spółek energetycznych zapisów, gwarantujących prosumentom podłączenie do sieci dystrybucyjnej w okresie nie dłuższym niż 30 dni. W zasadzie już teraz Prawo teoretycznie daje możliwość podłączenia w tak krótkim okresie, praktyka jednak wygląda zupełnie inaczej. Aczkolwiek nie jest to kwestia przeszkód prawnych.

Program Energia Plus – preferencyjne kredyty

Żeby ułatwić kwestie finansowe w program zostały zaangażowane Bank Gospodarstwa Krajowego i cały sektor bankowy. Dzięki ich współpracy prosumenci będą mogli liczyć na preferencyjne kredyty.

Program Energia Plus – oszczędności i zyski

Według założeń, rodzina korzystająca z programu będzie mogła oszczędzić 2500 zł rocznie. W zasadzie nie tylko oszczędzi, ale i zarobi. To dlatego, że nadwyżki wyprodukowanej energii będzie mogła sprzedać do sieci.

Oszacowano, że w br. powstanie około 50 tys. prosumenckich mikroinstalacji OZE. Program ma zapewnić oszczędności na każdym szczeblu. Nie tylko rodzinom, ale i małym przedsiębiorcom oraz samorządom.

Poza korzyściami finansowymi, Program Energia Plus będzie też służyła walce o czyste powietrze. Im więcej energii będziemy wytwarzać z OZE, tym mniej szkodliwych substancji będzie gromadzić się w powietrzu w postaci smogu.

Założenia i celu programu są szczytne. Zobaczymy jednak jak będzie z jego realizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *