Fotowoltaika

Ulga termomodernizacyjna 2020 – wszystko, co musisz wiedzieć

ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku kosztów poniesionych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w swoim domu jednorodzinnym. Zapewne wiedzą o tym wszyscy, którzy planują podobne działania. Możliwość odliczania takich kosztów od podatku weszła w życie 01 stycznia 2019 roku. W tym artykule zebraliśmy wszystkie ważne informacje, które powinny znać osoby chcące skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, wprowadzona w życie 01 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się:

 • według skali (17 lub 32 %),
 • podatkiem liniowym 19%,
 • ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie muszą:

 • być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego – muszą mieć tytuł prawny do nieruchomości,
 • ponieść wydatki na działania termomodernizacyjne – ze środków własnych lub kredytu.

Kto nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Osoby, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:

 • uzyskały częściowe lub całkowite dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne z krajowych środków (np. NFOŚiGW albo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska),
 • skorzystali już z innej ulgi na mocy odrębnych przepisów skarbowych,
 • w przypadku ryczałtu – odliczyli koszty inwestycji od dochodu,
 • wydatki na termomodernizacji ujęli w kosztach,
 • lub jeśli poniesione koszty zostały już w jakiś sposób zwrócone.

Jakie warunki musi spełniać nieruchomość?

Nie tylko podatnik musi spełniać pewne warunki, żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Także sama nieruchomość:

 • nie może być budynkiem nowopowstającym,
 • musi stanowić odrębną całość i służyć głównie w celach mieszkaniowych,
 • jeśli w budynku jest lokal przeznaczony np. na działalność gospodarczą, jego wielkość nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku.

Jakie przedsięwzięcia obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Wiemy już kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, więc przejdźmy do określenia jakie działania będą nią objęte. Są to przedsięwzięcia:

 • powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej,
 • zmniejszające zużycie energii w budynku,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • wymiana źródeł energii na odnawialne (częściowo lub całkowicie),
 • zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.

Ogólnie rzecz ujmując działania termomodernizacyjne mają pomóc ograniczyć zużycie energii cieplnej oraz wyeliminować związane z tym straty. Dokładniejsze informacje o działaniach i materiałach, które podlegają uldze termomodernizacyjnej podaje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Należą do nich:

 • montaż:
  • kolektora słonecznego,
  • instalacji fotowoltaicznej,
  •  kotła olejowego kondensacyjnego,
  • pompy ciepła
 • wymiana stolarki zewnętrznej np. okna, drzwi,
 • koszty:
  • materiałów budowlanych poniesionych na docieplenie budynku,
  • zakupu kotła gazowego,
  • materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej lub
  • zużytych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
  • poniesione w związku z wymianą elementów istniejącej instalacji grzewczej albo instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej albo
  • w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • wymieniony zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • zakupiony węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Trzeba przy tym pamiętać, że wszelkie usługi i materiały trzeba zakupić od czynnych podatników VAT, ponieważ to faktura VAT jest podstawowym dowodem poniesienia wydatków. Sprzedawca musi ją wystawić na tego podatnika, który planuje dokonać odliczenia. Data znajdująca się na fakturze traktowana jest jako data poniesienia wydatku.

Ile można odliczyć?

Działania termomodernizacyjne mogą oznaczać koszty różnego rzędu, a jakie maksymalnie wydatki będziemy mogli odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł. Dotyczy ona wszystkich posiadanych przez podatnika budynków. Jeśli ktoś ma 2 domy i w obu chce przeprowadzić działania termomodernizacyjne i tak będzie mógł odliczyć co najwyżej 53 000 zł.

Warto też wiedzieć, że w przypadku współmałżonków, każde z nich ma osobne prawo do odliczeń. Jeśli więc mają dom będący ich wspólną własnością, w sumie zyskują prawo do odliczenia kwoty 106 000 zł.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna może być uwzględniona na wydatki poniesione w danym roku podatkowym. Nie chodzi tu o samo ukończenie inwestycji, ale o daty na fakturach, czyli okres poniesienia kosztów. Natomiast inwestycja musi zostać ukończona przed upływem 3 lat od poniesienia kosztów, licząc od końca roku podatkowego, w którym je poniesiono. Jeśli tak się nie stanie, trzeba będzie doliczyć odliczone wcześniej kwoty do swojego dochodu w zeznaniu podatkowym. Chodzi o rok podatkowy, w którym upłynął okres 3 lata od roku odliczenia kosztów.

Poniesione koszty można odliczać w przez maksymalnie 6 lat. Dotyczy to osób, których roczny dochód jest niższy od poniesionych kosztów.

Ulga termomodernizacyjna może być odliczona na: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Konieczne jest uzupełnienie i wysłanie załącznika PIT/O.

W załączniku, w polu 27 (albo 28 jeśli rozliczamy się ze współmałżonkiem) wpisujemy wysokość poniesionych kosztów, nie więcej niż 53 000 zł. Potem informację o odliczeniu trzeba przenieść w odpowiednie miejsca na właściwym zeznaniu podatkowym.

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z Mój Prąd?

Na koniec ważna informacja, skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie wyklucza korzystania z programu „Mój Prąd” albo „Czyste Powietrze„. Zasada w obu przypadkach jest taka, że odliczeniu od podatku nie podlega kwota dofinansowania. Trzeba więc odjąć ją od kosztów inwestycji, które zamierzamy odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Przykładowo, jeśli skorzystaliśmy z programu „Mój Prąd” i kupiliśmy fotowoltaikę za 25 tys. zł, a dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, to możemy odliczyć w ramach ulgi podatkowej tylko 20 tys. zł.

Podobnie w przypadku programu „Czyste Powietrze”. Jeśli inwestycja kosztywała nas 20 tys. zł i dostaliśmy dofinansowanie 6 tys. zł, to odliczamy od podatku tylko 14 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *