OZE

Zielony Transport Publiczny – ruszył nabór wniosków

W poniedziałek – 4 stycznia – ruszył nabór w programie ,,Zielony Transport Publiczny”.  Rząd przeznaczy ok. 1,3 mld zł na zakup trolejbusów, autobusów elektrycznych i wodorowych, a także inwestycję w infrastrukturę.

Cele i budżet

Głównym celem realizacji programu Zielony Transport Publiczny jest zminimalizowanie zanieczyszczeń powietrza. Pomóc ma w tym dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego, a co za tym idzie obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

Według szacunków strony rządowej budżet programu umożliwi zakup co najmniej 500 autobusów napędzanych prądem lub wodorem. Pozwoli to potroić aktualną liczbę tego typu pojazdów w Polsce.  Z pieniędzy Funduszu można otrzymać pomoc na kupno bądź leasing nowych autobusów elektrycznych napędzanych wyłącznie energią elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.  Przewidziano również szkolenia dla kierowców i mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczek, przy czym poziom dofinansowania będzie zmienny. Na największe wsparcie będą mogli liczyć ci z I fazy programu. Oprócz celów ekologicznych, ma to pomóc gospodarce w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią.

Etapy

Ze wsparcia mogą skorzystać operatorzy i organizatorzy publicznego transportu zbiorowego. Nabór wniosków odbywać ma się w trzech turach, od 2021 do 2023 roku

  • W I fazie (trwającej od 4 stycznia do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków) przewidziano 80 proc. wsparcia przy zakupie trolejbusu i autobusu elektrycznego. A także 50 proc. kosztów kwalifikowanych na modernizację lub budowę infrastruktury.
  • W II i III fazie, w kolejnych naborach dofinansowanie, do zakupu elektryków i trolejbusów, będzie już jednak spadać do 70 proc. w 2022  i 60 proc. w 2023 roku. Natomiast dofinansowanie na zakup autobusu wodorowego (do 90 proc.) można będzie uzyskać w ramach naboru w roku 2020.

Strategia wodorowa

Technologie wodorowe są istotnym elementem osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu oraz kluczowym projektem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W pierwszej połowie 2021 r. zostanie przyjęta polska strategia wodorowa. Głównymi założeniami do 2030 roku są m.in.: 500 wodorowych autobusów wyprodukowanych w Polsce, 32 stacje tankowania tego gazu i tworzenie paliw syntetycznych. Napęd wodorowy polega na połączeniu wodoru z tlenem, czego skutkiem ubocznym jest energia.  W praktyce więc takie autobusy jeżdżą jak elektryki, wykorzystują tylko inaczej zmagazynowaną energię.  Rozwiązania te mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *