Prąd

Zmiany w Prawie Energetycznym – co przyniosą?

Szykują się spore zmiany w Prawie energetycznym. Projekt nowelizacji Prawa energetycznego trafił już do konsultacji publicznych. Wśród rozważanych zmian mają się znaleźć: odbieranie koncesji po wydaniu odpowiedniej decyzji UOKiK, dwóch wiceprezesów Urzędu Regulacji Energetyki oraz harmonogram wprowadzenia inteligentnych liczników.

Zmiany w Prawie energetycznym – powołanie Prezesa URE

Ministerstwo Energii chce wprowadzenia zmian na różnych płaszczyznach. O kilku już wspomnieliśmy. Następną jest kwestia wyboru Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Do tej pory ta decyzja leżała w kompetencjach zespołu powoływanego przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Upoważnienie dawał premier. Teraz zgodnie z nowelizacją, za wybór nowego Prezesa URE miałby odpowiadać zespół powołany przez Ministra Energii. Co więcej, Prezes URE ma wybrać sobie dwóch wiceprezesów, którzy będą pomagali mu wykonywać wszelkie jego obowiązki. W przypadku, gdyby Prezes nie wskazał osób na te stanowiska, ma to zrobić odpowiedni minister do spraw energetyki. Jest to zupełna nowość bo do tej pory Prezes URE nie miał nawet jednego wiceprezesa. Skąd więc taka zmiana?

Ministerstwo wyjaśnia, że stale wzrasta liczba zadań regulatora, zwłaszcza biorąc pod uwagę „pakiet zimowy”. Jest to potoczna nazwa określająca opublikowaną przez Komisję Europejską propozycję regulacji prawnych w kwestiach energetyki. To po prostu ciąg dalszy polityki klimatyczno – energetycznej prowadzonej przez Unię Europejską od 2005 roku, kiedy to została sformułowana i opatrzona nazwą „3razy20”.Teraz dodano do niej postanowienia, które mają za cel zagwarantowanie wdrożenia Unii Energetycznej. Dzięki temu, wszyscy Europejczycy mają mieć dostęp do bezpiecznej, taniej i zrównoważonej energii elektrycznej.

Zmiany w Prawie energetycznym, a kompetencje Prezesa URE

Zgodnie z projektem nowelizacji, Prezes URE zyska nowe kompetencje. Będzie mógł z urzędu bądź na wniosek strony, zmienić treść umowy o przesyłaniu lub dystrybucji paliwa gazowego albo energii elektrycznej, która została zawarta między sprzedawcą usług, a operatorem systemu dystrybucji. Co może być podstawą do podjęcia takich działań? Konieczność ochrony interesów końcowych odbiorców, rozwój konkurencji bądź równoważenie interesów obu stron umowy.

Prezes URE będzie miał też władzę by cofnąć koncesję, gdyby UOKiK wydało decyzję o uznaniu praktyki jakiegoś przedsiębiorstwa za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Zmiany w Prawie energetycznym, a inteligentne liczniki

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego przewiduje też, że każdy operator systemu dystrybucyjnego będzie musiał wyposażyć 80% swoich odbiorców w inteligentne liczniki. Zarządzaniem zebranymi przez nie danymi ma się zajmować Operator Informacji Pomiarowych. Będzie miał obowiązek udostępniać takie informacje zarówno odbiorcom, jak i operatorowi systemu by odpowiednio sterować rozproszonymi źródłami energii.

Zobacz też: Ceny prądu w 2019 roku – będzie drożej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *